KOSHI WAZA

KOSHI WAZA

 

harai-goshi

o-goshi

tsurikomi-goshi

uchi-mata

I commenti sono chiusi.